Cover my eyes

Cover my eyes
The light falls on her face
Dangerous lines
Dangerous colours and shapes
Ferocious designs
Connected and ready to play
Buttoned up tight
Crimson and halloween white

- Marillion

Ibland, rätt sällan träffar man någon i vars sällskap allting känns rätt och naturligt. Man pratar med varandra helt öppet, utan att behöva agera, utan att behöva låtsas vara någon man inte är. Det kan vara en vän, en flört, en ytlig bekant eller någon man träffat via nätet.
Allt känns bara bra och naturligt, inget är tillgjort. Om man träffas kan man bara sitta helt tyst i varandras sällskap och fortfarande trivas. Välmåendet och den passiva interaktionen behöver inte grumlas av onödiga samtal eller framtvingade kommentarer. Man bara är...
Sådana människor ska man vara rädd om, de är unika, de är en del av ens egna väsen. Ibland stannar de ett tag, ibland är de kvar för evigt och ibland förlorar man dem, utan någon förvarning.

När ni känner så för någon, släpp inte taget, åldras tillsammans... även om det endast blir några få dagar....

This is Tellus calling.... Good night for now....