En standard-dag i förkortningar

ZZZ, LCD, AM, WC, PVR, TV, H2O, PC, WIFI, HTC, PIM, WMP, KJ, HTML, DTP, H2O, FB, FV, WC, HTC, UPS, GPS, ICA, GPS, FB, KJ, WC, FB, YP, WOW, H2O, FB, PVR, TV, WC, ZZZ

This is Tellus calling.... Good night for now....
#1 - - Meta:

Förkortningar... för att??? eh... :-)